Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zmiany, które zostały wprowadzona mają chronić kupujących mieszkanie na rynku pierwotnym.

Jeśli deweloper zbankrutuje lub wstrzyma inwestycje to środki nabywcy będą chronione. W większym stopniu zabezpiecza to również ryzyko po stronie banku finansującego inwestycję.

Przed zmianami odbywało się to w ten sposób, że większość deweloperów korzystała z otwartych rachunków powierniczych, których mechanizm polegał na tym, że za zrealizowany etap budowy deweloper miał uwalniane środki z rachunku. np. jak deweloper wybudował 25% inwestycji to ta pula środków była mu wypłacana z rachunku powierniczego. Problem pojawiał się w momencie kiedy brakło środków na dokończenie inwestycji. Takie sytuacje miały miejsce i zmiany mają ograniczyć ryzyko nabywców.

Nabywca może odmówić odbioru lokalu z uwagi na istotne wady lokalu.

Jest to zmiana korzystna dla nabywców. W sytuacji, gdzie będzie podejrzenie występowania wad wymagana będzie ekspertyza rzeczoznawcy. 

Ile będzie kosztowała dodatkowa gwarancja?

Koszt związane z Deweloperskim Funduszem Gwarancyjnym mają wynosić maksymalnie do 2% przy otwartym rachunku powierniczym i do 0,2% przy zamkniętym rachunku powierniczym. Różnica między jednym a drugim rachunkiem polega na dostępności do środków przez dewelopera w trakcie inwestycji. Deweloper, które otrzymuje środki w momencie przeniesienia własności (zamknięty rachunek powierniczy) zapłaci mniejszą składkę. Przy sprzedaży mieszkania za 300 000zł x 0,2% = 600zł.

W przypadku deweloperów, którzy korzystają z otwartych rachunków powierniczych koszt składki wyniesie 300 000 x 2% = 6000zł.

Jak zachowają się deweloperzy? Zmienią na powiernicze rachunki zamknięte czy będą korzystać z otwartych. Wszystko zależy od tego jakimi funduszami własnymi dysponuje deweloper. Czy ma wystarczające zaplecze finansowe. Większość deweloperów będzie korzystała nadal z otwartych rachunków powierniczych.

Czy wprowadzenie deweloperskiego rachunku gwarancyjnego wpłynie na wzrost cen mieszkań? 

Koszt składki może być częściowo przeniesiony na cenę mieszkania. Warto pamiętać, że na cenę nieruchomości wpływa bardzo wiele czynników: stopy procentowe, bezrobocie, inflacja, kondycja gospodarki, nastroje konsumentów itp. Jest to mechanizm bardzo złożony.

Solidniejsze gwarancje mogą skłonić większą grupę nabywców do zakupu nieruchomości właśnie na rynku pierwotnym a to się przełoży na większy popyt.

Zmiana może być korzystna również dla deweloperów. Lepsze gwarancje dla inwestycji mogą wpłynąć pozytywnie na finansowanie inwestycji przez banki. Przed zmianami otrzymanie kredytu deweloperskiego na realizacje inwestycji było produktem niszowym dostępnym w pojedynczych bankach. Może się okazać, że inne banki również zechcą wprowadzić do swojej oferty kredyt deweloperski. 

W kolejnych kwartałach wpływ na zmianę cen na rynku nieruchomości w największym stopniu będzie miała kondycja gospodarki.