Świadectwo charakterystyki energetycznej – czy musisz je mieć?

świadectwo charakterystyki energetycznej
Fot. Pixabay

Nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków właśnie weszła w życie. Obowiązuje od 28 kwietnia 2023 roku. Nadal zawarte w niej przepisy nie dla każdego są zrozumiałe. Z tego artykułu dowiesz się, czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej i czy musisz je uzyskać.

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo energetyczne budynku to inaczej certyfikat lub paszport energetyczny. Ten dokument opracowuje się na podstawie oceny energetycznej budynku.

Najpierw specjalista powinien obliczyć zapotrzebowanie budynku na energię niezbędną do ogrzewania i wentylacji, przygotowywania ciepłej wody, klimatyzacji i oświetlenia.

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo jest obowiązkowe nie tylko dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, ale także dla właścicieli mieszkań.

W jakich sytuacjach jest potrzebne?

Jednak obowiązek posiadania takiego świadczenia odnosi się tylko do dwóch sytuacji. Powinni je mieć właściciele, którzy chcą sprzedać lub wynająć nieruchomość. 

Będziesz miał również obowiązek poinformowania o świadectwie już w ogłoszeniu zbycia lub najmu, gdy dla budynku lub części budynku został ten dokument sporządzony.

Z drugiej strony, nowelizacja ustawy wprowadziła również obowiązek przekazania świadectwa energetycznego w chwili, gdy obecny właściciel mieszkania, podejmie decyzję o jego sprzedaży.

Będzie musiał dołączyć dokument dla nowego nabywcy, przy sporządzaniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności lub prawa do lokalu spółdzielczego.

Natomiast notariusz ma obowiązek odnotować w akcie notarialnym fakt, że świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, zostało przekazane nabywcy.

Dodatkowo, notariusz musi pouczyć osobę, która nie zdobędzie tego dokumentu, że grozi za to kara grzywny.

W przypadku chęci wynajmowania mieszkania, kopia świadectwa energetycznego, powinna zostać dołączona do umowy najmu.

Do jakich nieruchomości jest wymagane świadectwo energetyczne?

Do 28 kwietnia 2023 roku świadectwo charakterystyki energetycznej budynku odnosiło się wyłącznie do nieruchomości, które zostały wybudowane po 2009 roku.

Jednak aktualna nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków znacznie rozszerza ten obowiązek.

Aktualnie dotyczy on wszystkich użytkowanych budynków, bez względu na to, kiedy powstały.

Właśnie dlatego obowiązek posiadania świadectwa energetycznego przy obecnym stanie prawnym odnosi się do:

  • właścicieli lub zarządców budynków wybudowany przed 2009 rokiem, gdy podległe im nieruchomości przejdą modernizację,
  • inwestorów indywidualnych oraz deweloperów – kopia świadectwa będzie musiała być dołączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie; nie dotyczy to jedynie budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 m kw., wybudowanych dla zaspokojenia własnych celów mieszkaniowych,
  • właścicieli lub zarządców domów przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem,
  • każdego, kto będzie chciał sprzedać, zbyć spółdzielcze prawo do lokalu lub wynająć mieszkanie.

Co grozi za brak świadectwa energetycznego?

Maksymalna kara za brak świadectwa energetycznego wynosi aż 5000 złotych.